• Zastrzeganie kart: +48 86 215 50 00

Lokaty

Lokaty

 

Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

 

Lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim to najlepszy sposób na pomnożenie Twoich oszczędności .

W naszej ofercie zawsze znajdziesz:

- atrakcyjne oprocentowanie,

- elastyczne terminy

- możliwość negocjacji oprocentowania

 

LOKATA STANDARD:

 • Termin lokaty: 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 1.000 PLN;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie zmienne;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Zerwanie lokaty skutkuje nie naliczeniem przez Bank odsetek od kwoty lokaty;

 • Lokata odnawialna;

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA O/N

 • Okres umowny lokaty: 1-dzień O/N (over/night);

 • Minimalna wysokość kwoty niezbędnej do otwarcia lokaty O/N 30.000,00 PLN;

 • Oprocentowanie według stałej stopy procentowej w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBID);

 

LOKATA TWÓJ ZYSK

 • Termin lokaty: 5 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 1.000 PLN;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie stałe;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Zerwanie lokaty skutkuje nie naliczeniem przez Bank odsetek od kwoty lokaty;

 • Lokata odnawialna;

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA REWELACJA

 • Termin lokaty: 11 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 1.000 PLN;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie stałe;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Zerwanie lokaty skutkuje nie naliczeniem przez Bank odsetek od kwoty lokaty;

 • Lokata odnawialna;

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA DOPŁATA

 • Termin lokaty: 6 miesięcy;

 • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty wynosi 50 PLN;

 • Możliwe dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego;

 • Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie zmienne;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Zerwanie lokaty skutkuje nie naliczeniem przez Bank odsetek od kwoty lokaty;

 • Lokata odnawialna;

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA PROGRESYWNA „DYNAMICZNA”

 • Termin lokaty: 12 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 1.000 PLN;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie stałe progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty;

 • Z chwilą wycofania lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata;

 • Odsetki od lokaty progresywnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Lokata nieodnawialna.

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA PROGRESYWNA „PROGRES”

 • Termin lokaty: 6 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 1.000 PLN;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie stałe progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty;

 • Z chwilą wycofania lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata;

 • Odsetki od lokaty progresywnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Lokata nieodnawialna,

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA „BEZPIECZNA”

 • Termin lokaty: 6 lub 12 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 1.000 PLN;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie według stopy zmiennej zależnej od stawki rynku międzybankowego WIBID 3M;

 • Stopa procentowa ustalana jest na okresy 3-miesięczne i stanowi różnicę stopy WIBID 3M i marży Banku, przy zastosowaniu następujących zasad:

 • stawka WIBID 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania;

 • wysokość marży Banku jest stała w całym okresie trwania lokaty;

 • okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem otwarcia lokaty, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego,

 • kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego;

 • Z chwilą wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu umownego odsetki nalicza się za każdy zakończony okres trzymiesięczny według stopy dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła likwidacja lokaty;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Lokata odnawialna;

 • Możliwość założenia lokaty poprzez bankowość elektroniczną.

 

LOKATA „NOVA”

 • Termin lokaty: 7 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 5.000 PLN;

 • Oferta dostępna tylko dla nowych środków. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim stanowiące nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim na ostatni dzień kwartału kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego datę sprawdzenia. Jako sumę środków zgromadzonych w Banku rozumie się środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, rachunkach bieżących, kontach oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w Banku, w ramach których klient zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie stałe;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Zerwanie lokaty skutkuje nie naliczeniem przez Bank odsetek od kwoty lokaty;

 • Lokata odnawialna.

 • W przypadku automatycznego odnawiania się lokaty na kolejny okres oprocentowanie jest zgodne z Tabelą oprocentowania obowiązującą na dzień odnowienia.


 

LOKATA „NOVA PLUS”

 • Termin lokaty: 18 miesięcy;

 • Minimalna wpłata 5.000 PLN;

 • Oferta dostępna tylko dla nowych środków. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim stanowiące nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim na ostatni dzień kwartału kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego datę sprawdzenia. Jako sumę środków zgromadzonych w Banku rozumie się środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, rachunkach bieżących, kontach oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w Banku, w ramach których klient zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz;

 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat;

 • Oprocentowanie stałe;

 • Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego;

 • Zerwanie lokaty skutkuje nie naliczeniem przez Bank odsetek od kwoty lokaty;

 • Lokata odnawialna.

 • W przypadku automatycznego odnawiania się lokaty na kolejny okres oprocentowanie jest zgodne z Tabelą oprocentowania obowiązującą na dzień odnowienia.

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN

 • Umowa zawierana na czas nieokreślony;

 • Brak opłaty za prowadzenie rachunku;

 • Brak wymogu minimalnej wpłaty;

 • Oprocentowanie zmienne;

 • Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości posiadanych środków na rachunku;

 • Odsetki na rachunku podlegają kapitalizacji miesięcznej;

 • Możliwe dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego;

 • Wpłaty na rachunek bez opłat;

 • Pierwsza wypłata lub przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym bez opłat.

Tabela_oprocentowania_produktów_depozytowych.pdf
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.